KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

Nyhet brev

Medlemsavgift för KLS medlemmar

Medlemsavgiften betalas gärna till PG 402 03 56-4. Medlemsavgiften är 300 kr per år för ordinarie medlem och 150 för studerandemedlem. Skriv gärna namn, mailadress och aktuellt telefonnummer när du betalar in avgiften så att medlemsregistret hålles bättre uppdaterad.