KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

Nyhet brev

KLS styrelse

På KLS extraårsmöte i november 2015 valdes följande medlemmar i nya styrelsen:

Fayad Mohammad

Goran Abdulla

Howak Shams Burhan

Kameran Daham

Nawzad Saleh (ordförande)

Serdar Budak