KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

Nyhet brev

 

VÄLKOMMEN TILL KURDISKA LÄKARSÄLLSKAPETS ordinarie årsmöte

 Datum och tid: lördagen den 19 november 2016 KL 14.00-17.00

Plats: Restaurang Foodie, adress: Esbodagatan18, 16474 Kista (P-platser finns till anslutning av restaurangen)

1) Följande punkter kommer att behandlas under årsmötet:

a) Uppföljning av KLS senaste terminsmöte

b) Entledigande av nuvarande styrelse och val av ny styrelse (utförlig agenda skickas senare)

Mötet avslutas med social aktivitet bestående av tre-rätters middag och kurdisk musik. Ytterligare info kommer senare.

 2) Valberedning: Dr Karim Arif, Dr Shaban Mizori och Dr Fakhri Lidge. NI SOM ÄR INTRESSERADE ATT KANDIDERA FÖR STYRELSEN TACKSAM höra av er till valberedningen.

 3) För att kunna kandidera sig eller ha rätt att rösta under mötet ska man enligt stadgarna ha betalat medlemsavgiften (300 kr/år) vilket kan göras till plusgiro-konto 4020356-4. Vg ange ditt namn vid betalning.

 Vid eventuella frågor maila eller ringa styrelsen.

Varm välkomna och ser fram emot ett givande möte för KLS.

 KLS-styrelse

Kameran Daham 073-6849948,

Hovak Shams Borhan 076-2097732

Fayad Mohammad 073-9547096

Serdar Budak 073-6595051

Goran Abdulla 070-7408385

och Nawzad Saleh 076-1834848

På KLS extraårsmöte i november 2015 valdes följande medlemmar i nya styrelsen:

Fayad Mohammad

Goran Abdulla

Howak Shams Burhan

Kameran Daham

Nawzad Saleh (ordförande)

Serdar Budak

 

 

Stort tack till Pelin och Gashaw. 
Sakerna är på plats och gör nytta.
Det här var vårt sätt att hjälpa vårt folk.

Stor glädje bland barnen från Shingal( Sinjar) över sitt nya bageri i flyktinglägret Bajed Kandal.
 Gratis dagligt bröd till tusentals människor tack vare era generösa donationer. Stort tack till alla som bidragit.

Medlemsavgiften betalas gärna till PG 402 03 56-4. Medlemsavgiften är 300 kr per år för ordinarie medlem och 150 för studerandemedlem. Skriv gärna namn, mailadress och aktuellt telefonnummer när du betalar in avgiften så att medlemsregistret hålles bättre uppdaterad.

Kurdiska läkarsällskapet i Sverige KLS är en partipolitisk obunden och demokratisk organisation. Den representerar Kurdistans läkare i Sverige.