KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

KLS anordnar i samverkan med KAS och KSAF ett seminarium under rubrik

"Ungdomsrevolten i Kurdistan, början på en sund utveckling"

Plats: Kurdiska biblioteket, Gustavslundsvägen 170, 167 51 Bromma (Alvik)
Tel. 08-679 88 03, www.kurdlib.org.

Tid: Lördagen den 11 juni 2011, kl. 13.00 - 15.00.

Modertor: Dr Gelas Salih Saeed, Kurdistan Läkarsällskapet i Sverige (KLS).

13.00 - 13.30 Socialvetenskaplig definition på korruption, Khabat Ali, socionom, Kurdistan Academy of Science (KAS).

13.30 - 14.00 Psykosocial analys av ungdomsrevolten i Kurdistan, Dr Abdulbaghi Ahmad, docent.

14.00 - 14.30 Ungdomsperspektiv, Miriam Amin, Kurdiska Student och Akademiker Förening i Sverige (KSAF).

14.30 - 15.00 Diskusion och kaffe