KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

Seminariet var ett initiativ från kurdiska läkarsällskapet i Sverige och syftet var att identifiera de problemområden som finns/ de behov som finns och var vi kan göra störst nytta.

Under seminariet framkom att det finns stor osäkerhet kring omfattningen av de problemområden som finns. Officiellt är t.ex populationen i Wan ca 400.000 människor, men inofficiellt är siffran så stor som en miljon. Den krisplan som myndigheterna har bör därför rimligtvis vara anpassad för ca 400.000 människor, vilket lämnar en stor del av befolkningen utan någon hjälp.

Situationen är också väldigt politiskt laddad och det finns en ovilja hos turkiska myndigheter att externa parter ska hjälpa till. Man vill att all sådan hjälp ska gå via ministeriet.

Det bestämdes att en arbetsgrupp ska tas fram för att arbeta fram en handlingsplan. Primärt gäller det att undersöka om behovet av husrum och mat är tillgodosett för alla människor. Arbetsgruppen ska också aktivt arbeta för att utveckla nätverket och samarbeta med övriga kurdiska/icke kurdiska organisationer. Arbetsgruppen består idag av Marina Taloyan, Ismail Öztürk, Abdulbaghi Ahmad och Fatah Atroshi.

Avsikten är att bredda arbetsgruppen när övriga organisationer visar intresse för ett samarbete.

Arbetsgruppens första möte blir onsdag kl 12.00 i Nacka.

KLS arrangerar i samarbete med KSAF, KAS och kurdiska biblioteket ett seminarium avseende Capacity building inom hälsa och sjukvård i Kurdistan.
Panelen kommer at bestå av hälsomyndighetens chef i Duhok, Dr Abdullah Saeed och de ansvariga för psykologutbildningen på Duhoks universitet,Ass.professor Chachan Mohammad och Ass.professor Mohammad Saeed samt chefen för mentala hälsocentret i Duhok, Dr Nezar Tayib. Moderator är Dr Abdulbaghi Ahmad.

Tid: Lördagen den 6/8 kl. 12.00 - 13.00.
Plats: Kurdiska biblioteket, Gustavslundsvägen 170 i Bromma.
Varmt välkomna!"

Kurdiska läkarsällskapet i Sverige (KLS) ordnar ett seminarium söndagen 11 december, kl 13.00 på kurdiska biblioteket i Alvik.  Avsikten med seminariet är utöver informationsspridning att få till en arbetsgrupp och en handlingsplan för att hjälpa de jordbävningsdrabbade.
Seminariet är öppet för allmänheten, men vänligen anmäl närvaro till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Datum: 2011-12-11
Tid: Kl 13.00
Plats: Kurdiska biblioteket, Gustavslundsvägen 170, 167 51 Bromma.
 
P.S. KLS vore tacksam för kontakt med personer som har varit på plats de senaste dagarna.

Dear Colleagues,

  At the outset I would like to offer sincere congratulations to the committees that organized the first and second congress of Mezopotamya in Diyarbakir, and on this occasion also announce that the third congress will be held in Duhok- Kurdistan region/Iraq.

Read more...

Styrelsen i Kurdiska läkarsällskapet i Sverige (KLS) har under fredagen (2011-11-04) besökt de kurdiska asylsökare som sedan 20 september 2011 tältat på Sergels torg i Stockholm i protest mot migrationsdomstolarnas avslag av deras asylansökningar.

Read more...

KLS anordnar i samverkan med KAS och KSAF ett seminarium under rubrik

"Ungdomsrevolten i Kurdistan, början på en sund utveckling"

Plats: Kurdiska biblioteket, Gustavslundsvägen 170, 167 51 Bromma (Alvik)
Tel. 08-679 88 03, www.kurdlib.org.

Tid: Lördagen den 11 juni 2011, kl. 13.00 - 15.00.

Modertor: Dr Gelas Salih Saeed, Kurdistan Läkarsällskapet i Sverige (KLS).

13.00 - 13.30 Socialvetenskaplig definition på korruption, Khabat Ali, socionom, Kurdistan Academy of Science (KAS).

13.30 - 14.00 Psykosocial analys av ungdomsrevolten i Kurdistan, Dr Abdulbaghi Ahmad, docent.

14.00 - 14.30 Ungdomsperspektiv, Miriam Amin, Kurdiska Student och Akademiker Förening i Sverige (KSAF).

14.30 - 15.00 Diskusion och kaffe