KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

Den 19 april anordnade IFMSA ett symposium om patientsäkerhet och läkar-patientkommunikation för läkare, sjuksköterskor och studenter. 2 KLS styrelsemedlemmar och en annan KLS medlem var på plats. Presentationer gavs av IFMSA-Sverige och IFMSA-Norge samt KLS.

Kurdistans hälsominister var på plats och höll i ett inledande ta och var med på avslutande paneldiskussion. Delar av symposiet sändes på lokalnyheter och en KLS styrelsemedlem blev intervjuad av media.