KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

KLS arrangerar i samarbete med KSAF, KAS och kurdiska biblioteket ett seminarium avseende Capacity building inom hälsa och sjukvård i Kurdistan.
Panelen kommer at bestå av hälsomyndighetens chef i Duhok, Dr Abdullah Saeed och de ansvariga för psykologutbildningen på Duhoks universitet,Ass.professor Chachan Mohammad och Ass.professor Mohammad Saeed samt chefen för mentala hälsocentret i Duhok, Dr Nezar Tayib. Moderator är Dr Abdulbaghi Ahmad.

Tid: Lördagen den 6/8 kl. 12.00 - 13.00.
Plats: Kurdiska biblioteket, Gustavslundsvägen 170 i Bromma.
Varmt välkomna!"