KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

Styrelsen i Kurdiska läkarsällskapet i Sverige (KLS) har under fredagen (2011-11-04) besökt de kurdiska asylsökare som sedan 20 september 2011 tältat på Sergels torg i Stockholm i protest mot migrationsdomstolarnas avslag av deras asylansökningar.

De tältande började hungerstrejka 20 september och en av de, Faraydon Hassan Azarpoor, hade sytt ihop sin mun med tre stygn. Eftersom läget blev kritiskt för många av dem och varken svensk media eller migrationsverket visade något intresse för de hungerstrejkande, blev de övertalade av vänner och anhöriga att avbryta hungerstrejken efter 15 dagar, men att fortsätta med övriga aktiviteter för att väcka Sveriges intresse.

När KLS besöker tältet har manifestationen pågått i 45 dagar och fortfarande har de inte fått något besök från svensk media eller migrationsverket. Av allt att döma får de ligga som sardeller i burk på natten för att hålla värmen och för att alla ska få plats. Tältet bildar lätt kondens och det blir fuktigt i tältet. De har placerat ut kartonger och filtar på träpallar för att inte ligga direkt på den kalla marken. De har fått små donationer i form av pengar och filtar av engagerade människor, men behöver mer hjälp och stöd.

KLS vill synliggöra deras vädjan och har fått lov att presentera lista med namn och ålder.

Fateh Ebrahimzadian, 29 år

Khaled Amini, 46 år

Karim Eliyasi, 36 år

Mohammed Ahmadian, 55 år

Majid Sarzali, 40 år

Khabat Honarmand, 30 år, gift med en svensk och paret har ett 4 mån gammalt barn.

Rahman Husinpour, 39 år, gift med Bahe Khalanajad, 37 år, 3 barn under 18

Faraydon Azarpoor, 34 år

Jaafar Kadiri, 48 år, gift med Khadijeh Abobakeri, 45 år, 4 barn varav 2 under 18

Omed Khizarpoor, 34 år

Mahammad Idris, 24 år