KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

Seminariet var ett initiativ från kurdiska läkarsällskapet i Sverige och syftet var att identifiera de problemområden som finns/ de behov som finns och var vi kan göra störst nytta.

Under seminariet framkom att det finns stor osäkerhet kring omfattningen av de problemområden som finns. Officiellt är t.ex populationen i Wan ca 400.000 människor, men inofficiellt är siffran så stor som en miljon. Den krisplan som myndigheterna har bör därför rimligtvis vara anpassad för ca 400.000 människor, vilket lämnar en stor del av befolkningen utan någon hjälp.

Situationen är också väldigt politiskt laddad och det finns en ovilja hos turkiska myndigheter att externa parter ska hjälpa till. Man vill att all sådan hjälp ska gå via ministeriet.

Det bestämdes att en arbetsgrupp ska tas fram för att arbeta fram en handlingsplan. Primärt gäller det att undersöka om behovet av husrum och mat är tillgodosett för alla människor. Arbetsgruppen ska också aktivt arbeta för att utveckla nätverket och samarbeta med övriga kurdiska/icke kurdiska organisationer. Arbetsgruppen består idag av Marina Taloyan, Ismail Öztürk, Abdulbaghi Ahmad och Fatah Atroshi.

Avsikten är att bredda arbetsgruppen när övriga organisationer visar intresse för ett samarbete.

Arbetsgruppens första möte blir onsdag kl 12.00 i Nacka.