KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

I slutet av förra året ordnade KLS ett seminarium för att sprida information om jordbävningarna i Wan och de hjälpinsatser som behövs. Seminariet resulterade i en arbetsgrupp som ska arbeta vidare med de hjälpinsatser som behövs. Om någon av er är intresserad av att praktiskt hjälpa till får ni gärna kontakta styrelsen så förmedlar vi kontakten.

Dr Abdulbaghi skrev en rapport i samband med sin resa till Wan under förra året. Ladda ner rapporten.