KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

Mesopotamian medical congress ( Tidigare kallat Mesopotamian health days) kommer att hållas i Amed (Diyarbakir) i år och datumet är 7-9 juni. Registrering sker på hemsidan http://www.mezopotamyatipkongresi.org. Tema för i år ” The children are our future”. Denna kongress är bra att gå på för att stärka banden och öka samarbete mellan kurdiska läkare från olika länder.