KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

Vid KLS extra årsmöte 11 mars 2012 har bildats en analys och valberedningsgrupp för att undersöka orsakerna till minskning av medlemmarnas intresse för deltagande i KLS möten och aktiviteter. Gruppen består av kollegorna Abdulbagi Ahmad, Serdar Budak, Jeian Majid, Karouk Said, Seiran Hosseiny och Gelas Salih Saeed. Alla kollegor som har arbetat för KLS i perioder sedan 1986 har offrat mycket av sin fritid för att utföra ett förtroendefullt och idealt arbete för att tillsammans göra något nyttigt och meningsfullt för kurdiska läkare som grupp, för kurder i Kurdistan och Sverige Vi kan ha olika åsikter och ibland håller vi inte med varandra men det finns alltid gemensamma intressen och mål som samlar oss. För KLS fortsatta arbete är medlemmarnas synpunkter essentiella och livsviktiga och utan medlemmarnas delaktighet kan inget föreningsarbete gå vidare. Med detta brev vill vi erbjuda samtliga kollegor att komma med sina funderingar, förväntningar och förslag till förbättringar och öka förutsättning för att flera kollegor nominerar sig eller ge förslag för nomineringar till näskommande styrelse medlemmar. Svara gärna detta brev även om ni inte har tid eller inte vill kommentera för det är viktigt för oss att veta att ni fått brevet. Vi ser fram emot era synpunkter! Analys och valberedningsgruppen KLS 12-04-30