KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

KLS har skickat inbjudan till läkare i Kurdistan till en konferans som ska hållas i Malmo 14-16 november som anordnas av World Federation of Medical Education (WFME)  http://www.wfme.org/scientific-programme/conference-programme/topic-a-themes. Känner ni personer i Kurdistan som är intresserade av utveckling inom detta område meddela gärna KLS styrelse.