KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

 

Tid och Datum: lördagen, 8 december, 2012. kl 13-15

Plats: Kurdiska biblioteket, Gustavlundsvägen 170, 167 51 Bromma (Alvik)

Kurdiska läkarsällskapet i Sverige i samarbete med kurdiska biblioteket inbjuder till seminarium om flyktingsituationen i Duhok. Flyktingarna har lämnat sina hem i Rojava (Syrien) på grund av det rådande inbördeskriget. Antalet flyktingar har ökat dramatiskt på kort sikt och drygt 40 000 människor infinner sig i Duhoks distrikt idag. Dr Khorshid Ibrahim är nyligen hemkommen efter tio dagars resa i området samt fältarbete i flyktinglägret. Seminariet kommer att inledas med information från Dr Khorshid om situationen. Därefter diskussion och planering om utarbetning av en åtgärdsplan. Seminariet är öppet för allmänheten och språket är på svenska.

Vänligen anmäl intresse för närvaro till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.klsse.org​www.kurdlib.org