KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

KLS har tidigare haft samarbete med Newroz TV i Stockholm och bidragit med program på kurdiska angående hälsa och prevention. Samarbetet kommer att återupptas. Vill ni medverka på program och ge information inom er specialitet eller annan hälsoinformation så är det mycket uppskattat för den kurdiska allmänheten. Vi hoppas att även tandläkare vill ge program om tandhälsa.