KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

KLS har mediciner och medicinsk utrustning till flyktingar från Rojava i Domiz camp som ligger beläget mellan Dohuk och Mosul. Dessutom har vissa KLS medlemmar varit på plats och hjälpt till frivilligt med att ge läkarvård.

Situationen för flyktingarna är långt ifrån bra. Ca 60 000 flyktingar befinner sig på flyktinglägret och det finns brister inom allt som behövs i vardagen. Infektionssjukdomar sprider sig som dominoeffekt när de bor så tätt.

Fortsatta insatser kommer att ske. Det finns en arbetsgrupp som arbetar vidare med planering inom detta. Vill ni hjälpa till och bidra?