KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

Flera KLS medlemmar deltog på 5e Mesopotamien Health Conference i Suleymania i samband med 25-årsminnet av Halabja. Kongressens tema var hälsoeffekter av kemiska vapen. En del intryck bland deltagarna var att det var brister i logistik och organiseringen av konferensen men att det vetenskapliga innehållet var bra.