KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

5 KLS medlemmar medverkade på konferensen Global Health-Beyond 2015 i Stockholm 4 april. Konferensen var givande och välorganiserad. Mycket av informationen handlade om vikten av att den budget som är avsatt till hälso- och sjukvården används på rätt sätt.