KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

Nyhet brev

VÄLKOMMEN TILL KURDISKA LÄKARSÄLLSKAPETS ordinarie årsmöte

 Datum och tid: lördagen den 19 november 2016 KL 14.00-17.00

Plats: Restaurang Foodie, adress: Esbodagatan18, 16474 Kista (P-platser finns till anslutning av restaurangen)

1) Följande punkter kommer att behandlas under årsmötet:

a) Uppföljning av KLS senaste terminsmöte

b) Entledigande av nuvarande styrelse och val av ny styrelse (utförlig agenda skickas senare)

Mötet avslutas med social aktivitet bestående av tre-rätters middag och kurdisk musik. Ytterligare info kommer senare.

 2) Valberedning: Dr Karim Arif, Dr Shaban Mizori och Dr Fakhri Lidge. NI SOM ÄR INTRESSERADE ATT KANDIDERA FÖR STYRELSEN TACKSAM höra av er till valberedningen.

 3) För att kunna kandidera sig eller ha rätt att rösta under mötet ska man enligt stadgarna ha betalat medlemsavgiften (300 kr/år) vilket kan göras till plusgiro-konto 4020356-4. Vg ange ditt namn vid betalning.

 Vid eventuella frågor maila eller ringa styrelsen.

Varm välkomna och ser fram emot ett givande möte för KLS.

 KLS-styrelse

Kameran Daham 073-6849948,

Hovak Shams Borhan 076-2097732

Fayad Mohammad 073-9547096

Serdar Budak 073-6595051

Goran Abdulla 070-7408385

 

och Nawzad Saleh 076-1834848