KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

Nyhet brev

Bästa medlemmar

Lördagen 23 april hade KLS sitt terminsmöte i Stockholm. Under mötet diskuterades huvudinriktning för KLS framtida arbete. Deltagarna delades i 5 grupper och arbetet resulterade i många konstruktiva och viktiga förslag som KLS styrelse fick i uppdrag att arbeta vidare med. Presentation, protokoll och bild från mötet har skickats mailledes till alla medlemmar.

Stor tack för alla som var med

 

Styrelsen har bearbetat era förslag och bildat fyra grupper med representanter från styrelsen med stor förhoppning att Ni kan och har möjlighet att hjälpa oss för förverkliga arbetet. Ni kommer att bli kontaktade av oss styrelsen men självklart kan ni kontakta oss om ni vill gärna vara med i någon av grupperna nedan.

  1. Rekrytera medlemmar (Kontaktgrupp) : från styreslen Goran Abdulla o Serdar Budak. Uppgift: aktivera nya och före detta medlemmar. Även läkarstudenter och tandläkare.
  2. Donation/bidragsgrupp: från styreslen Kameran Daham och Fayad Mohammad. Uppgift: ta del av medlemmarnas erfarenheter om hur i framtiden kan KLS på ett organiserat sätt hantera kriser i Kurdistan samt hjälp- och donationsarbete.
  3. Utbildningsgruppen: från styrelsen Hovak Shams Borhan Uppgiften: ta del av medlemmarnas kunskap och kompetens för att hjälpa olika kurdiska samhällsgrupper i Sverige.
  4. Omstrukturera KLS stadgar inför kommande KLS årsmöte: från styrelsen Kameran Daham och Fayad Mohammad. Bilda en grupp för att ta på sig ansvaret för att förbereda utkast för omstrukturering av KLS stadgar inför årsmötet.

 

Ser fram emot din insats som medlem för att styrelsen kunna förverkliga dina förslag och förväntningar på KLS.

Save the date: KLS årsmöte Lördagen 19 november 2016

 KLS Styrelsen