KURDISKA LÄKARESÄLLSKAPET I SVERGIE

Nyhet brev

Stor glädje bland barnen från Shingal( Sinjar) över sitt nya bageri i flyktinglägret Bajed Kandal.
Gratis dagligt bröd till tusentals människor tack vare era generösa donationer. Stort tack till alla som bidragit.